""

 

 : 630901, . , . , 13 7, 8

/: 274 66 77, . 274 71 71

 E-mail: novosibvtorresurs@yandex.ru

0411067763        

541001001

/ 40702810644050023395

.

045004641 1025403904591 49577254

/ 30101810500000000641

                                         :

 

: